نگهبان دلت باش...

از امیر المومنین(ع) پرسیدند: چه شد که علی شدی؟ حضرت فرمودند: نگهبان دلم بودم.

نگهبان دلت باش...

از امیر المومنین(ع) پرسیدند: چه شد که علی شدی؟ حضرت فرمودند: نگهبان دلم بودم.

۴ مطلب در بهمن ۱۳۹۲ ثبت شده است

اگر به مردم حقیقت را نگوییم، کاری که گفته ایم را انجام ندهیم این با حقیقت عالم [ که بر اساس حق، نظام یافته] هماهنگ نیست و خلقت به گونه ای است که اگر کسی به بیراهه رفت حُسن عاقبت ندارد.

اکنون مردم در رنج هستند، در حالی که براساس فرمایش امام علی (ع) ستون سیاست توده مردم هستند و توده مردم ولی نعمت ما هستند که باید با آنها درست رفتار کنیم.

سیاست درست این است که به مردم راست بگویید و درست عمل کنید، چرا که مردم را می توان با حق بالا آورد و اگر مردم را با تحقیق بالا نیاورید، دیگران قادرند مردم را با تقلید پایین بیاورند، زیرا برای کسی که تحقیق نکرده، تبلیغ به جای تعلیم و تکرار به جای تحلیل تلقی می شود، در حالی که برای یک محقق تعلیم غیرِ تبلیغ و تحلیل، غیرِ تکرار ممکن است.

زندگی دنیا شبیه چیست؟

بهترین مثال برای زندگی دنیا از زبان قرآن کریم:

« در حقیقت،

داستان زندگی دنیا در زود گذر بودن

مانند آبی است که از آسمان نازل کردیم

پس گیاهان و روییدنی های زمین از آنچه مردم و چهارپایان از آن می خورند

با آن آب در آمیخت و رشد و نمو یافت

تا آن گاه که زمین سرسبزی و نهایت زیبایی و زینتش را

از آن همه روییدنی های رنگارنگ هم چون عروس بر خود گرفت

به افتخار و عشقه دو تا از گروه های خودجوش مرکز سمپاد آمل که بچه ها به همت خودشون تو مرکز راه اندازی کردن ... انجمن

من سال ها نماز خوانده ام. بزرگترها می خواندند، من هم می خواندم. در دبستان ما را برای نماز به مسجد می بردند. روزی در مسجد بسته بود.بقال سر گذر گفت: "نماز را روی بام مسجد بخوانید تا چند متر به خدا نزدیکتر باشید!" مذهب شوخی سنگینی بود که محیط با من کرد. و من سال ها مذهبی ماندم ، بی آن که خدایی داشته باشم! هنوز در سفرم - (سهراب سپهری) ... دین ارثی ایمان ساز نیست ، دین تحقیقی ایمان می سازد ... و فقط ایمان حقیقی به خداوند انسان ساز است.